همه تگ ها

رستوران و کافی شاپ

تفریحی و ورزشی

زیبایی و آرایشی

خدمات

کالا

همه تگ ها

رستوران و کافی شاپ

تفریحی و ورزشی

زیبایی و آرایشی

خدمات

کالا

سایر تخفیف ها

همه تگ ها

رستوران و کافی شاپ

تفریحی و ورزشی

زیبایی و آرایشی

خدمات

کالا

سایر تخفیف ها

زیبایی و آرایشی

کراتینه مو

کراتینه مو

مرد جدید

300,000

165,000 تومان

%45 تخفیف
کوتاهی مو

کوتاهی مو

مرد جدید

25,000

16,000 تومان

%36 تخفیف
رنگ مو آقایان

رنگ مو آقایان

مرد جدید

200,000

110,000 تومان

%45 تخفیف
اپیلاسیون کل بدن با موم عسل

اپیلاسیون کل بدن با موم عسل

سالن ماه سی

50,000

35,000 تومان

%30 تخفیف
اپیلاسیون کل بدن با موم گیاهی (الوئه ورا)

اپیلاسیون کل بدن با موم گیاهی (الوئه ورا)

سالن ماه سی

70,000

40,600 تومان

%42 تخفیف
اپیلاسیون کل بدن با موم دائم ( خشابی)

اپیلاسیون کل بدن با موم دائم ( خشابی)

سالن ماه سی

100,000

58,000 تومان

%42 تخفیف
کاشت ناخن

کاشت ناخن

سالن زیبایی ماه سی

120,000

69,600 تومان

%42 تخفیف
ترمیم تخصصی ناخن

ترمیم تخصصی ناخن

سالن زیبایی ماه سی

45,000

36,900 تومان

%18 تخفیف
تخفیف طلایی ویژه عروس

تخفیف طلایی ویژه عروس

مجتمع زیبایی ماه سی

1,000,000

550,000 تومان

%45 تخفیف
رنگ موی تخصصی ویژه موهای کوتاه

رنگ موی تخصصی ویژه موهای کوتاه

مجتمع زیبایی ماه سی

90,000

69,300 تومان

%23 تخفیف
رنگ موی تخصصی ویژه موهای متوسط

رنگ موی تخصصی ویژه موهای متوسط

مجتمع زیبایی ماه سی

120,000

93,600 تومان

%22 تخفیف
رنگ موی تخصصی ویژه موهای بلند

رنگ موی تخصصی ویژه موهای بلند

مجتمع زیبایی ماه سی

180,000

142,200 تومان

%21 تخفیف
رنگ موهای متوسط

رنگ موهای متوسط

مجتمع زیبایی ماه سی

50,000

25,000 تومان

%50 تخفیف
رنگ موهای بلند

رنگ موهای بلند

مجتمع زیبایی ماه سی

80,000

40,000 تومان

%50 تخفیف
شنیون

شنیون

سالن زیبایی شیوان

50,000

31,000 تومان

%38 تخفیف
میکاپ

میکاپ

سالن زیبایی شیوان

50,000

31,000 تومان

%38 تخفیف
سایه ابرو

سایه ابرو

سالن زیبایی شیوان

150,000

87,000 تومان

%42 تخفیف
هاشور ابرو

هاشور ابرو

سالن زیبایی شیوان

200,000

110,000 تومان

%45 تخفیف
بن مژه

بن مژه

سالن زیبایی شیوان

100,000

60,000 تومان

%40 تخفیف
تاتو خط چشم

تاتو خط چشم

سالن زیبایی شیوان

150,000

87,000 تومان

%42 تخفیف
کاشت ناخن

کاشت ناخن

سالن زیبایی شیوان

100,000

79,000 تومان

%21 تخفیف
ترمیم ناخن

ترمیم ناخن

سالن زیبایی شیوان

60,000

36,000 تومان

%40 تخفیف
اکستنشن مو

اکستنشن مو

سالن زیبایی شیوان

180,000

135,000 تومان

%25 تخفیف
کاشت مژه

کاشت مژه

سالن زیبایی شیوان

100,000

79,000 تومان

%21 تخفیف
رنگ موی برای موهای بلند

رنگ موی برای موهای بلند

سالن زیبایی شیوان

80,000

63,200 تومان

%21 تخفیف
رنگ مو برای موهای متوسط

رنگ مو برای موهای متوسط

سالن زیبایی شیوان

60,000

47,400 تومان

%21 تخفیف
رنگ موی برای موهای کوتاه

رنگ موی برای موهای کوتاه

سالن زیبایی شیوان

30,000

23,700 تومان

%21 تخفیف
اپیلاسیون معمولی

اپیلاسیون معمولی

سالن زیبایی شیوان

50,000

39,500 تومان

%21 تخفیف
اپیلاسیون گیاهی

اپیلاسیون گیاهی

سالن زیبایی شیوان

80,000

63,200 تومان

%21 تخفیف
اپیلاسیون ترکیبی

اپیلاسیون ترکیبی

سالن زیبایی شیوان

60,000

47,400 تومان

%21 تخفیف
اصلاح مو

اصلاح مو

سالن زیبایی انزو

25,000

17,500 تومان

%30 تخفیف
فیشیال کامل صورت

فیشیال کامل صورت

سالن زیبایی انزو

300,000

150,000 تومان

%50 تخفیف
کاشت ناخن (هلویی)

کاشت ناخن (هلویی)

کلینیک تخصصی کاشت ناخن نایس

130,000

102,700 تومان

%21 تخفیف
کاشت ناخن (بیبی بومر)

کاشت ناخن (بیبی بومر)

کلینیک تخصصی کاشت ناخن نایس

150,000

118,500 تومان

%21 تخفیف
کاشت ناخن (گریم )

کاشت ناخن (گریم )

کلینیک تخصصی کاشت ناخن نایس

220,000

173,800 تومان

%21 تخفیف
پارافین تراپی و پدیکور خیس

پارافین تراپی و پدیکور خیس

کلینیک تخصصی کاشت ناخن نایس

40,000

34,000 تومان

%15 تخفیف
پارافین تراپی و پدیکور +کف سابی

پارافین تراپی و پدیکور +کف سابی

کلینیک تخصصی کاشت ناخن نایس

60,000

51,000 تومان

%15 تخفیف
پدیکور +کف سابی+اسکراب پا

پدیکور +کف سابی+اسکراب پا

کلینیک تخصصی کاشت ناخن نایس

80,000

68,000 تومان

%15 تخفیف
کاشت دائم مژه

کاشت دائم مژه

مجتمع زیبایی ماه سی

140,000

78,400 تومان

%44 تخفیف
لمینت ولیفت مژه

لمینت ولیفت مژه

مجتمع زیبایی ماه سی

120,000

60,000 تومان

%50 تخفیف
پکبج اصلاح ویژه موهای بلند

پکبج اصلاح ویژه موهای بلند

مجتمع زیبایی ماه سی

250,000

160,000 تومان

%36 تخفیف
پکیج اصلاح  ویژه موهای متوسط

پکیج اصلاح ویژه موهای متوسط

مجتمع زیبایی ماه سی

200,000

128,000 تومان

%36 تخفیف
پکیج اصلاح  ویژه موهای کوتاه

پکیج اصلاح ویژه موهای کوتاه

مجتمع زیبایی ماه سی

150,000

97,500 تومان

%35 تخفیف
رنگ مو ویژه موهای کوتاه

رنگ مو ویژه موهای کوتاه

مجتمع زیبایی ماه سی

30,000

15,000 تومان

%50 تخفیف
رنگ مو ویژه موهای متوسط

رنگ مو ویژه موهای متوسط

مجتمع زیبایی ماه سی

50,000

25,000 تومان

%50 تخفیف
رنگ مو ویژه موهای بلند

رنگ مو ویژه موهای بلند

مجتمع زیبایی ماه سی

80,000

40,000 تومان

%50 تخفیف
کوتاهی موهای کوتاه و متوسط

کوتاهی موهای کوتاه و متوسط

مجتمع زیبایی ماه سی

25,000

15,000 تومان

%40 تخفیف
پروتز مو

پروتز مو

مرد جدید

2,500,000

2,050,000 تومان

%18 تخفیف
فیشیال صورت

فیشیال صورت

مرد جدید

200,000

110,000 تومان

%45 تخفیف
کوتاهی موی بلند

کوتاهی موی بلند

مجتمع زیبایی ماه سی

30,000

18,000 تومان

%40 تخفیف
هاشور ابرو

هاشور ابرو

مجتمع زیبایی ماه سی

200,000

110,000 تومان

%45 تخفیف
سایه ابرو

سایه ابرو

مجتمع زیبایی ماه سی

160,000

96,000 تومان

%40 تخفیف
بن مژه

بن مژه

مجتمع زیبایی ماه سی

120,000

60,000 تومان

%50 تخفیف
خط لب

خط لب

مجتمع زیبایی ماه سی

160,000

96,000 تومان

%40 تخفیف
کراتین مو های کوتاه

کراتین مو های کوتاه

مجتمع زیبایی ماه سی

500,000

410,000 تومان

%18 تخفیف
کراتین موهای متوسط

کراتین موهای متوسط

مجتمع زیبایی ماه سی

800,000

656,000 تومان

%18 تخفیف
کراتین موهای بلند

کراتین موهای بلند

مجتمع زیبایی ماه سی

1,300,000

1,066,000 تومان

%18 تخفیف
خدمات عروس

خدمات عروس

سالن زیبایی شیوان

250,000

162,500 تومان

%35 تخفیف
خدمات حنابندان

خدمات حنابندان

سالن زیبایی شیوان

200,000

120,000 تومان

%40 تخفیف
اصلاح صورت

اصلاح صورت

سالن زیبایی شیوان

8,000

5,200 تومان

%35 تخفیف
اصلاح ابرو

اصلاح ابرو

سالن زیبایی شیوان

10,000

6,000 تومان

%40 تخفیف
وکس صورت

وکس صورت

سالن زیبایی شیوان

20,000

12,000 تومان

%40 تخفیف
خط لب

خط لب

سالن زیبایی شیوان

150,000

90,000 تومان

%40 تخفیف
میکروبلیدینگ ابرو

میکروبلیدینگ ابرو

سالن زیبایی شیوان

300,000

180,000 تومان

%40 تخفیف
کوتاهی ساده

کوتاهی ساده

سالن زیبایی شیوان

18,000

11,700 تومان

%35 تخفیف
کوتاهی موهای بلند

کوتاهی موهای بلند

سالن زیبایی شیوان

25,000

15,500 تومان

%38 تخفیف
کوتاهی ژورنالی

کوتاهی ژورنالی

سالن زیبایی شیوان

30,000

18,000 تومان

%40 تخفیف
کاشت ناخن  ( کاور )

کاشت ناخن ( کاور )

سالن زیبایی شیوان

70,000

42,000 تومان

%40 تخفیف
کاشت ناخن (کاشت پایه )

کاشت ناخن (کاشت پایه )

سالن زیبایی شیوان

110,000

66,000 تومان

%40 تخفیف
طراحی  (ناخن)

طراحی (ناخن)

سالن زیبایی شیوان

30,000

18,000 تومان

%40 تخفیف
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت آرتاکد می باشد.