همه تگ ها

رستوران و کافی شاپ

تفریحی و ورزشی

زیبایی و آرایشی

خدمات

کالا

جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب مخصوص-
جوجه کباب مخصوص-

تهیه غذای بزرگان

تهیه غذای بزرگان
اطلاعات فروشگاه

10,350

تومان

11,500

تومان

مهلت خرید:

مهلت خرید تمام شد


مهلت استفاده:


از 12-09-1398 الی 01-02-1399

نشان کردن

تهیه شده از مرغ تازه. این تخفیف بدون برنج می باشد *روش استفاده:پس از مطالعه کامل اقدام به خرید نموده و کد دریافتی از ما را به فروشنده نشان دهید.

- آدرس: میدان پیشاهنگی خیابان ارام شرقی جنب باشگاه یاران
- شماره تماس: 09187133010
ارسال نظر
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت آرتاکد می باشد.
Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(): Only 0 of 271 bytes written, possibly out of free disk space ErrorException thrown with message "file_put_contents(): Only 0 of 271 bytes written, possibly out of free disk space" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:129 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/mocatagi/domains/mocatag.ir/public_html/index.php:60
7
ErrorException
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
6
file_put_contents
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
5
Illuminate
\
Filesystem
\
Filesystem
put
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
83
4
Illuminate
\
Session
\
FileSessionHandler
write
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
129
3
Illuminate
\
Session
\
Store
save
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
87
2
Illuminate
\
Session
\
Middleware
\
StartSession
terminate
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
218
1
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminateMiddleware
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
189
0
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminate
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
public_html
/
index.php
60
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
laravel
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file, replacing it atomically if it already exists.
   *
   * @param string $path
   * @param string $content
   * @return void
   */
  public function replace($path, $content)
  {
    // If the path already exists and is a symlink, get the real path...
    clearstatcache(true, $path);
 
    $path = realpath($path) ?: $path;
 
    $tempPath = tempnam(dirname($path), basename($path));
 
    // Fix permissions of tempPath because `tempnam()` creates it with permissions set to 0600...
    chmod($tempPath, 0777 - umask());
Arguments
 1. "file_put_contents(): Only 0 of 271 bytes written, possibly out of free disk space"
  
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
laravel
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file, replacing it atomically if it already exists.
   *
   * @param string $path
   * @param string $content
   * @return void
   */
  public function replace($path, $content)
  {
    // If the path already exists and is a symlink, get the real path...
    clearstatcache(true, $path);
 
    $path = realpath($path) ?: $path;
 
    $tempPath = tempnam(dirname($path), basename($path));
 
    // Fix permissions of tempPath because `tempnam()` creates it with permissions set to 0600...
    chmod($tempPath, 0777 - umask());
Arguments
 1. "/home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/storage/framework/sessions/9CEiMxqq5q8Kwr9qcQjI1JRXON0DmbfWbq0ui07u"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"N7Jj7R5ftZNePLWQarL0aQh5a4gY03FdayFROBw3";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:112:"https://www.mocatag.ir/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. 2
  
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
laravel
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->isFile($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if ($this->files->lastModified($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->sharedGet($path);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/home/mocatagi/domains/mocatag.ir/laravel/storage/framework/sessions/9CEiMxqq5q8Kwr9qcQjI1JRXON0DmbfWbq0ui07u"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"N7Jj7R5ftZNePLWQarL0aQh5a4gY03FdayFROBw3";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:112:"https://www.mocatag.ir/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
 3. true
  
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
laravel
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "9CEiMxqq5q8Kwr9qcQjI1JRXON0DmbfWbq0ui07u"
  
 2. "a:3:{s:6:"_token";s:40:"N7Jj7R5ftZNePLWQarL0aQh5a4gY03FdayFROBw3";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:112:"https://www.mocatag.ir/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}"
  
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
laravel
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
laravel
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      [$name] = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#530 …6}
   #routeResolver: Closure() {#532 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5"
   #requestUri: "/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#701}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#1577}
  
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
laravel
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#530 …6}
   #routeResolver: Closure() {#532 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5"
   #requestUri: "/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#701}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#1577}
  
/
home
/
mocatagi
/
domains
/
mocatag.ir
/
public_html
/
index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Request {#42
   #json: null
   #convertedFiles: null
   #userResolver: Closure($guard = null) {#530 …6}
   #routeResolver: Closure() {#532 …5}
   +attributes: ParameterBag {#44}
   +request: ParameterBag {#50}
   +query: ParameterBag {#50}
   +server: ServerBag {#46}
   +files: FileBag {#47}
   +cookies: ParameterBag {#45}
   +headers: HeaderBag {#48}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5"
   #requestUri: "/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: Store {#701}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {#1577}
  

Environment & details:

empty
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
HTTP_HOST
"www.mocatag.ir"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
DOCUMENT_ROOT
"/home/mocatagi/domains/mocatag.ir/private_html"
REMOTE_ADDR
"3.237.66.86"
REMOTE_PORT
"60824"
SERVER_ADDR
"185.50.37.201"
SERVER_NAME
"www.mocatag.ir"
SERVER_ADMIN
"webmaster@mocatag.ir"
SERVER_PORT
"443"
REQUEST_URI
"/post/671/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5"
REDIRECT_URL
"/post/671/جوجه-کباب-مخصوص"
HTTPS
"on"
REDIRECT_STATUS
"200"
SSL_PROTOCOL
"TLSv1.2"
SSL_SESSION_ID
"8c137e2c6c3b4d90fabbda8543dad3785334903b7fd0bb978135c1b9f3f77a21"
SSL_CIPHER
"ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
"128"
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
"128"
SCRIPT_FILENAME
"/home/mocatagi/domains/mocatag.ir/private_html/index.php"
QUERY_STRING
""
SCRIPT_URI
"https://www.mocatag.ir/post/671/جوجه-کباب-مخصوص"
SCRIPT_URL
"/post/671/جوجه-کباب-مخصوص"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
SERVER_SOFTWARE
"LiteSpeed"
REQUEST_METHOD
"GET"
X-LSCACHE
"on"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1606614496.4665
REQUEST_TIME
1606614496
empty
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler